Witaj Drogi Przyjacielu !

Dziękuję Ci , że się pojawiłeś :)

niedziela, 29 maja 2011

Wolność


Co to znaczy wolność?

Kiedyś mówiłam wszem i wobec ,
że bardzo chcę wolności finansowej ,
terytorialnej i czasowej.

Później zapragnęłam wolności emocjonalnej.

Jest taka piosenka "wolność i swoboda" :)

Nigdy tak naprawdę nie zastanawiałam się  wnikliwie czym jest tak naprawdę prawdziwa  wolność?
Wolność słowa,wyznania,religijna ,gospodarcza ...etc 
Wolność to także brak zniewolenia,przymusu,ograniczeń,
możliwość dokonywania wyborów.

Ale prawdziwa wolność człowieka   polega na tym ,
że jest on wolny od samego siebie.
Jest wolnym od swojej przeszłości ,
od lęku i strachu,od swoich uzależnień,
od tradycji,narzuconych wartości,od systemu ,od innych....

Człowiek prawdziwie wolny jest  świadomym Panem swoich 
myśli a co za tym idzie Panem swojego życia.
Można by pomyśleć że, taka totalna wolność jest czymś złym,
ponieważ należy przestrzegać zasad i praw  jakie panują 
w danym miejscu ,rodzinie,społeczności,kraju...etc.

Bardzo często  ludzie wolą być zniewoleni  
bo tak jest wygodniej .
Bo tak jest prosciej życ .
Zawsze jest wtedy  wymówka za wszelkie niepowodzenia
- zły los,rząd, geny,ktoś inny  jest przyczyną  !

Prawdziwa wolność to ogromna odpowiedzialność
za siebie ,swoje czyny i swoje życie.
Jakże często pod fałszywą przykrywką wolności  nie robimy
tego co robic powinniśmy ,bo przecież jesteśmy
wolni - sami decydujemy.
Tylko później  myślimy,że gdybym był w innym miejscu,
czasie ,sytuacji to na pewno by było inaczej - lepiej .
Tzn. gdybym był wolny !
A tak brak  mi wolności.. terytorialnej ,czasowej...
przestrzennej  i to właśnie dlatego nic mi  nie wychodzi .
I celem moim jest taka właśnie wolność :) 
Koło się zamyka!

Człowiek naprawdę wolny, jest wolny zawsze i wszędzie.
Wie kim jest i zna swoja prawdziwą wartość .
Nawet w więzieniu  pozostanie  wolnym! 
Tylko innym będzie się wydawało że go zniewolili.
Wszystkie zewnętrzne zniewolenia  nie istnieją,
są iluzją w której tak bardzo lubimy przebywać,
że nawet  nie myślimy, iż prawdziwa "niewola " 
wypływa z naszego własnego ego i umysłu .

Nie ma żadnych praw ani systemów ani wartości ,
które  trzymają nas w niewoli.

Jedynie są prawa uniwersalne ,które działają zawsze,
bez względu na to czy je znamy 
i ich przestrzegamy ,czy też nie.
Działają zawsze ,wszędzie i dla każdego!
I jeśli wykona się wysiłek ich poznania ,zastosowania 
i przestrzegania otwierają nam one wrota do prawdziwej wolności :)

Jest to siedem uniwersalnych praw.

Pierwsze trzy są niezmienne,wieczne:

1.Prawo Mentalizmu :
czyli inaczej umysłowości.
Prawo to mówi ,że wszystko jest umysłem .
Cały Wszechświat jest mentalny ,składa się z myśli.
Wszystko co widzimy w naszym fizycznym świecie ma swój
początek w niewidzialnym świecie umysłu.
2.Prawo Powiązania
Jak na górze ,tak i na dole.
Jak na dole ,tak i na górze.
Prawo to mówi ,że zawsze istnieje harmonia 
i połączenie pomiędzy światem materialnym,umysłowym i duchowym.
3.Prawo Wibracji :
Nic nie spoczywa.Wszystko jest w ruchu.
Wszystko się porusza.Wszystko wibruje.

Jest to trzecie i ostatnie z ostatecznych i niezmiennych praw uniwersalnych.
Mówi nam,że cały Wszechświat czyli także i my wszyscy
jesteśmy niczym innym jak tylko wibracją.

Następne cztery prawa są prawami zmiennymi ,przejściowymi.

4.Prawo Biegunowości (dualizmu):
Wszystko jest dwoiste ,ma swoje bieguny ,
ma swoje pary przeciwieństw.
To i przeciwne do niego -są tym samym !
Przeciwieństwa maja identyczna naturę  - są identyczne.
Różnica leży w natężeniu - skrajności się spotykają.
Wszystkie prawdy są jedynie półprawdami.
Wszystkie paradoksy da się pogodzić.

To prawo mówi mówi ,że zawsze istnieją  dwie strony wszystkiego.

5.Prawo Rytmu :
Wszystko wpływa i wypływa.Wszystko płynie 
na zewnątrz i do środka.Wszystko wznosi się i opada.
To prawo mówi ,że we wszystkim następują zwroty 
6.Prawo przyczyny i skutku :
Każda przyczyna ma swój skutek,
a każdy skutek ma swoja przyczynę.
Przypadek  czy zbieg okoliczności to nic innego
jak inna nazwa tego właśnie prawa .
Zgodnie z tym prawem każdy skutek widzialny
w naszym zewnętrznym,
fizycznym świecie ma swoja przyczynę w niewidzialnym wewnętrznym 
świecie 

Jest to istota potęgi MYŚLI ! 

7.Prawo rodzaju (płci) :
Rodzaj jest we wszystkim.
Wszystko ma swoje męskie i kobiece aspekty.
Prawo to  mówi o tym że wszystko i wszyscy posiadają 
elementy  zarówno żeńskie i męskie.

Bardzo popularne ostatnio jest  Prawo Przyciągania 
- jest to kwintesencja
wszystkich wymienionych powyżej praw
- łączy wszytko razem.
Zrozumienie Prawa przyciągania pomaga wyśjc
ponad zmienne
Prawa Polaryzacji (dwoistości) i Rytmu ,
oraz lepiej zrozumieć wszystkie 
siedem uniwersalnych praw.

Jak zatem te prawa maja się do wolności człowieka ?

Otóż znając je rozumiejąc i stosując 
nigdy   nikt nas nie zniewoli .
Jedynie my sami możemy to zrobic na własne życzenie .

Myślę, że  wiedza i zrozumienie to też pewnego rodzaju wolność.

Reasumując ten trochę przydługi post 
chcę podkreślić to , że każdy
człowiek jest wielki i wolny zawsze i wszędzie,
jeśli tylko uświadomi sobie 
kim jest i pozna swoja prawdziwą wartować .
Uwolni się przede wszystkim od swoich lęków,
strachu, porównywania z innymi,
krytykowania,oceniania, nawyków,
nałogów,wszelkiego rodzaju uzależnień...


Ja ostanio przeprowadziłam sobie 10 dniowy post 
tylko na wodzie.Pare pierwszych dni było trudnych,
ale później już  było super !


Wiecie jak bardzo jesteśmy uzależnieni od jedzenia... 
Jakie to  wspaniałe poczucie wolności miałam
w swoim wnętrzu ,kiedy będąc 
w supermarkecie  patrzyłam sobie na te wszystkie "frykasy " 
bez  żadnych emocji :) po prostu są ... ja mogę je kupic
jeśli tylko zechcę ale wcale nie muszę :)

Jednak jeszcze mam bardzo dużo do przepracowania ....
swoich uzależnień ! 
Długa droga przede mną ....

Gdy zrozumiałam jednak , czym tak naprawdę jest
prawdziwa wolność, nie chcę już dążąc  do jej pozorów !
Chcę każdego dnia 
stawać się prawdziwie wolna coraz bardziej i bardziej ....


Pozdrawiam serdecznie,
Małgosia